Escher: art i matemàtiques a l’aula

Una de les crítiques més habituals a les matemàtiques escolars tradicionals és que no incentiven prou la cerca de solucions creatives i imaginatives. De fet, molt sovint es percep la formalitat matemàtica com un enemic del pensament artístic. Són molts…

Què són les AcTRIvitats?

Les acTRIvitats són tasques amb una clara vocació de fomentar el desenvolupament de les competències matemàtiques en els infants. Estan formades per tres fases: “Plantegem i comencem a pensar!”, “Comprovem i seguim pensant!” i “Reflexionem i anem més enllà!”.

Dimensions del currículum i com les interpretem

Com entenem les competències del currículum català?

Els continguts continuen vertebrant què s’ha de treballar en cada cicle, i ens serveixen per seqüenciar. Ara, però, el més important són els processos que hom ha de desenvolupar per afrontar la noble tasca de “fer matemàtiques”. I aquí és on parlem de “dimensions”.

AcTRIvitat 8. Patrons de creixement I

Si voleu saber què són i com proposem gestionar aquestes tasques, podeu consultar aquest enllaç. Continguts més rellevants: Patrons de creixement, Numeració i càlcul, Relacions i canvi, sumes I. Plantegem i comencem a pensar! Com és i quants cubets fan…

AcTRIvitat 8. Patrons de creixement II

Si voleu saber què són i com proposem gestionar aquestes tasques, podeu consultar aquest enllaç. Continguts més rellevants: Patrons de creixement, Numeració i càlcul, Relacions i canvi, sumes. I. Plantegem i comencem a pensar! Com és i quants cubets fan…

AcTRIvitat 8. Sèries de color I

Si voleu saber què són i com proposem gestionar aquestes tasques, podeu consultar aquest enllaç. Continguts més rellevants: Sèries, Numeració i càlcul, Relacions i canvi, sumes, taules de multiplicar, taula del 4, multiplicacions. I. Plantegem i comencem a pensar! De…

AcTRIvitat 8. Sèries de color II

Si voleu saber què són i com proposem gestionar aquestes tasques, podeu consultar aquest enllaç. Continguts més rellevants: Sèries, Numeració i càlcul, Relacions i canvi, sumes, taules de multiplicar, taula del 7, taula del 6, multiplicacions. I. Plantegem i comencem…

AcTRIvitat 7. El quadrat màgic de la Sagrada Família

Si voleu saber què són i com proposem gestionar aquestes tasques, podeu consultar aquest enllaç. Continguts més rellevants: Numeració i càlcul, sumes, simetria, espai i forma, eixos de simetria, quadrat. I. Plantegem i comencem a pensar! Trobeu maneres de pintar…

AcTRIvitat 7. El quadrat màgic de Dürer

Si voleu saber què són i com proposem gestionar aquestes tasques, podeu consultar aquest enllaç. Continguts més rellevants: Numeració i càlcul, sumes, espai i forma, quadrat, quadrilàter, paral·lelogram, rectangle Nota: Si us agrada aquesta acTRIvitat sobre el quadrat màgic, us…

AcTRIvitat 7. Cucs de Fibonacci acolorits

Si voleu saber què són i com proposem gestionar aquestes tasques, podeu consultar aquest enllaç. Continguts més rellevants: Numeració i càlcul, sumes, parells, senars, patrons I. Plantegem i comencem a pensar! Podem trobar cucs que tinguin les anelles pintades de…

AcTRIvitat 7. Cucs de Fibonacci

Si voleu saber què són i com proposem gestionar aquestes tasques, podeu consultar aquest enllaç. Continguts més rellevants: Numeració i càlcul, sumes, parells, senars, patrons, dobles I. Plantegem i comencem a pensar! Trobeu cucs que tinguin la cinquena anella el…

AcTRIvitat 6. QUELIs: rellotges i triangles

Si voleu saber què són i com proposem gestionar aquestes tasques, podeu consultar aquest enllaç. Continguts més rellevants: geometria, espai i forma, numeració i càlcul, relacions i canvi, temps I. Plantegem i comencem a pensar! Sabeu trobar un argument per…

AcTRIvitat 6. QUELIs: nombres i mosaics

Si voleu saber què són i com proposem gestionar aquestes tasques, podeu consultar aquest enllaç. Continguts més rellevants: geometria, espai i forma, numeració i càlcul, relacions i canvi, polígons I. Plantegem i comencem a pensar! Sabeu trobar un argument per…

AcTRIvitat 6. QUELIs: prismes i nombres

Si voleu saber què són i com proposem gestionar aquestes tasques, podeu consultar aquest enllaç. Continguts més rellevants: geometria, espai i forma, numeració i càlcul, relacions i canvi, poliedres, prismes I. Plantegem i comencem a pensar! Sabeu trobar un argument…