Skip to content

Innovamat és un mètode que funciona?

mètode innovamat

 

Innovamat no és un mètode. Per ser un mètode, hauríem de proposar un camí únic i tancat de fer les coses. En són exemples interessants el mètode ABN (Algoritmes Basats en Nombres), el mètode Montessori o el mètode Singapur. Nosaltres entenem les matemàtiques d’una manera oberta (hi ha vida més enllà de la numeració i el càlcul o de la geometria!). Som professors amb experiència que, partint de la recerca, portem a les escoles recursos per ensenyar i aprendre matemàtiques de manera competencial. És a dir, de manera que els infants no memoritzin a còpia de repetir sense entendre, sinó que aprenguin (i memoritzin!) a còpia d’entendre. Les nostres bases teòriques parteixen d’investigacions capdavanteres en l’àmbit de la didàctica de les matemàtiques. De fet, el nostre equip d’experts està liderat per doctors en didàctica de totes les etapes, que han dedicat mitja vida a les aules i l’altra meitat a la recerca acadèmica. Quatre de les fonts més rellevants per a nosaltres són:

Darrerament, hem publicat un article a UNO: Revista de didáctica de las matemáticas, on expliquem i fonamentem les nostres bases didàctiques. Així mateix, també presentem les nostres idees i activitats en els congressos més importants d’educació matemàtica, tant en l’àmbit nacional (C2EM, JAEM) com internacional (ICME, EECERA, NCTM). Això ens permet posar a prova tot el que fem davant dels principals experts del món i també fer xarxa per estar al dia dels avenços més rellevants en la matèria.

Si ens fixem en l’aspecte curricular, seguim la mateixa tendència que els documents oficials de països com el Canadà, els EUA, el Regne Unit, Austràlia, Dinamarca o els Països Baixos, entre d’altres. En tots aquests països s’ha fet recerca i s’ha demostrat que aprendre de manera competencial genera coneixements més sòlids, connectats, crítics i perdurables

Com en totes les ciències, però, la descoberta no s’acaba mai! Sempre podem aportar noves evidències que reforcin la tendència o ens ajudin a afinar-la. És per això que hem constituït el grup Piràmide, un grup de recerca propi vinculat a les universitats Autònoma de Barcelona i Rovira i Virgili. Aquest grup d’investigadors té per objectiu proposar i dur a terme estudis de la mà de les escoles. Precisament d’aquí n’han sorgit dues tesis doctorals i el projecte d’escoles Vèrtex, una xarxa de centres diversos compromesos amb la recerca. Només així, connectant la investigació acadèmica amb l’aula, contribuirem a desenvolupar aquesta ciència i, sobretot, a millorar els recursos i les condicions amb les quals els infants aprenen matemàtiques.

Referències

NCTM (2000): Principles and Standards for School Mathematics. Reston, VA. NCTM.

Niss, M., y Højgaard, T. (2019). Mathematical competencies revisited. Educational Studies in Mathematics, 102(1), 9-28. https://doi.org/10.1007/s10649-019-09903-9

Piggott, J. (2011). Mathematics enrichment: What is it, and who is it for? NRICH – Millennium Mathematics Project. Cambridge University. https://nrich.maths.org/5737

VAN DEN HEUVEL-PANHUIZEN, M. (2008): Children Learn Mathematics. A Learning-Teaching Trajectory with Intermediate Attainment Targets for Calculation with Whole Numbers in Primary School. Dutch Design in Mathematics Education, V: 1. Utrecht. Freudenthal Institute, Sense Publishers.

Vilalta, A. (2021). Un proyecto para desarrollar  la competencia matemática en el aula de primaria. Uno: Revista de Didáctica de las Matemáticas, 92, 73-79. https://www.grao.com/es/producto/un-proyecto-para-desarrollar-la-competencia-matematica-en-el-aula-de-primaria-un092101270 

Acompanya des de casa amb Bmath

Amb Bmath podran practicar matemàtiques de forma divertida i autònoma.

Una App que ofereix un algortime adaptat al ritme de cada infant, dirigida a nens i nenes entre 3 i 12 anys.

  • Albert Vilalta

    L’Albert Vilalta és llicenciat en Enginyeria Superior en Telecomunicacions i s'està doctorant en Didàctica de les Matemàtiques i de les Ciències Experimentals a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Té més de set anys d’experiència docent i ara és professor de matemàtiques a la facultat d’Educació de la UAB i membre de l’equip didàctic d'Innovamat, en el qual desenvolupa tasques de recerca, desenvolupament, formació i comunicació.

Entrades recents

Subscriu-te al butlletí

Rep totes les nostres novetats i continguts exclusivament al teu correu.