Skip to content

Els processos matemàtics

Procesos matemáticos

Els processos matemàtics són una sèrie de destreses essencials en l’aprenentatge de les matemàtiques que cada alumne ha de treballar per desenvolupar el seu esperit crític i convertir-se en bon resolutor de problemes amb capacitat de connectar idees.

Cada procés comprèn una sèrie d’habilitats matemàtiques relacionades entre si i transversals als continguts dels blocs de Numeració i càlcul, Espai i forma, Mesura, Estadística i atzar, i Relacions i canvi.

A continuació, us mostrem amb un exemple cadascun dels processos matemàtics.

Resolució de problemes

Un problema és allò que requereix una estratègia de resolució. Aquest procés inclou les fases que cal seguir per resoldre’l: fer preguntes, interpretar el problema, considerar les condicions inicials, resoldre’l utilitzant estratègies i
donar-ne la solució i comprovar-la. És el procés més troncal, el que ens proporciona l’ambient més bo per desenvolupar la competència matemàtica global.

A continuació, te’n mostrem un exemple:

Raonament i prova

Aquest procés abasta destreses que van des de formular conjectures i provar-les fins a la generalització de patrons a partir de casos concrets. Així mateix, també se centra en la capacitat de deduir resultats i argumentar qualsevol afirmació que es faci a l’aula de matemàtiques.

Vegem-ho amb un exemple.

Razonamiento y prueba

Connexions

Aquest procés inclou totes les relacions abstractes que trobem o establim entre idees i conceptes. Distingim dos grans tipus de connexions: les que es produeixen dins l’àmbit de les matemàtiques, i les que s’estableixen amb altres disciplines o amb la realitat quotidiana.

Vegem un exemple de diferents connexions.

Comunicació i representació

Aquest procés ens parla de les destreses relacionades amb els canvis de representació i la transmissió d’informació matemàtica: sigui com a emissors o com a receptors; en solitari o col·lectivament, o de forma verbal, gràfica o amb material manipulatiu.

A continuació, et mostrem les 5 maneres per comunicar matemàticament.

Comunicació i representació

Unes matemàtiques riques han de posar en joc totes aquestes destreses, independentment del contingut que estiguem treballant.

Entrades recents

Subscriu-te al butlletí

Rep totes les nostres novetats i continguts exclusivament al teu correu.