Skip to content
  • Laura Morera

    Soc la Laura Morera i vaig néixer a Barcelona. Vaig estudiar Matemàtiques a la Universitat Politècnica de Catalunya i després em vaig doctorar en Didàctica de les Matemàtiques i de les Ciències Experimentals a la Universitat Autònoma de Barcelona. He treballat com a mestra de matemàtiques a primària i secundària. Actualment, a més de vertebrar una part de la proposta d’Innovamat, soc professora de Màster interuniversitari de Professorat de Secundària a Matemàtiques i també de Magisteri a la Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB. A més, també dirigeixo l’associació d’oci científic i sense ànim de lucre eXplorium i faig formació contínua de mestres i professorat.