Skip to content
  • Blanca Souto

    És matemàtica, doctora en didàctica de les matemàtiques i professora de secundària. Després d’uns quants anys donant classes i fent de cap d’estudis en un institut públic de Madrid, ara és una de les referents didàctiques d’Innovamat. Actualment, la seva tasca principal consisteix a conceptualitzar la seqüència d’activitats per a la proposta de secundària.