Skip to content

AcTRIvitat 7. El quadrat màgic de la Sagrada Família

Si voleu saber què són i com proposem gestionar aquestes tasques, podeu consultar aquest enllaç.

Continguts més rellevants: Numeració i càlcul, sumes, simetria, espai i forma, eixos de simetria, quadrat.


I. Plantegem i comencem a pensar!

 

Trobeu maneres de pintar 4 caselles que sumin 33 i formin un dibuix simètric respecte de l’eix de simetria vertical o horitzontal del quadrat.

Pretenem que els infants comprenguin i interioritzin què ha de complir un quadrat màgic: que la suma dels nombres de qualsevol fila, columna o diagonal doni el mateix. En el cas del quadrat màgic de Subirachs, aquesta suma és 33. 

També pretenem que facin connexions amb Espai i forma i siguin capaços de visualitzar els patrons simètrics que es dibuixen en el quadrat quan busquem grups de 4 caselles que sumin 33. De moment, ens fixem en les files i les columnes, que dibuixen simetries…

  • Respecte de l’eix de simetria vertical del quadrat:
  • Respecte de l’eix de simetria horitzontal del quadrat:

 

I, a partir d’aquí, esperem que els infants busquin més maneres de pin

tar 4 caselles que sumin 33 i que el patró dibuixat tingui simetria respecte de l’eix de simetria vertical o horitzontal del quadrat.


II. Comprovem i seguim pensant!

 

Trobeu maneres de pintar 4 caselles que sumin 33 i formin un dibuix simètric respecte d’un eix de simetria diagonal del quadrat.

Pretenem que els infants, basant-se en els exemples del primer vídeo: 

hagin aconseguit trobar les 4 solucions amb simetria vertical o horitzontal que faltaven:

També pretenem reflexionar amb els infants que, en aquestes 4 solucions, la simetria és respecte dels dos eixos (vertical i horitzontal) alhora.

Per continuar, proposem fixar-nos en les diagonals, que també sumen 33 i dibuixen un patró simètric respecte d’algun dels eixos de simetria diagonals del quadrat:

I demanem als infants que trobin altres grups de 4 nombres que sumin 33 i dibuixin patrons de simetria respecte d’alguna de les diagonals.


III. Reflexionem i anem més enllà!

 

Pretenem que els infants hagin descobert la major part d’aquestes 14 solucions.

  • Les 4 simètriques només respecte d’1 eix de simetria diagonal del quadrat (/):
  • Les 4 simètriques només respecte d’1 eix de simetria diagonal del quadrat (\): 
  • Les 4 simètriques respecte dels 2 eixos de simetria diagonals del quadrat (/ i \): 
  • Les 2 simètriques respecte dels 4 eixos de simetria del quadrat (|, –, / i \), que ja havíem trobat en vídeos anteriors:

Al vídeo, les solucions no es presenten ordenades d’aquesta manera perquè, precisament, per anar més enllà demanem als infants que facin aquesta classificació després de trobar exemples de 4 caselles que sumin 33 sense tenir cap eix de simetria. Com ara: 

D’altra banda, per continuar rumiant, podem demanar als infants que trobin solucions amb una simetria central. Descobriran que ja en teníem unes quantes!

Fins i tot podem demanar als infants que trobin grups que sumin 33 amb una quantitat de caselles diferent de 4. De fet, hi ha:

En total, hi ha 310 maneres de sumar 33 al quadrat màgic de Subirachs.

Entrades recents

Subscriu-te al butlletí

Rep totes les nostres novetats i continguts exclusivament al teu correu.