Skip to content

AcTRIvitat 6. QUELIs: prismes i nombres

Si voleu saber què són i com proposem gestionar aquestes tasques, podeu consultar aquest enllaç.

Continguts més rellevants: geometria, espai i forma, numeració i càlcul, relacions i canvi, poliedres, prismes


I. Plantegem i comencem a pensar!

 

Sabeu trobar un argument per excloure cadascun dels elements?

Pretenem que els infants comprenguin la dinàmica bàsica de les QUELIs (Qui És L’Intrús?), que consisteix a assenyalar quin dels 4 elements és l’intrús i, sobretot, argumentar per què. 

A partir de l’exemple, esperem que s’adonin que no hi ha una única resposta correcta: qualsevol element pot ser l’intrús si trobem una característica que el fa diferent dels altres i la sabem argumentar. Per això demanem que busquin diferents arguments i que, com a mínim, en trobin un per excloure cadascun dels elements.


II. Comprovem i seguim pensant!

 

Sabeu trobar un argument per excloure cadascun dels elements?

Esperem que els infants hagin trobat, com a mínim, un argument per excloure cadascun dels elements. És important tenir en compte que hi ha dos tipus d’arguments: 

  • Els que exclouen un element per una característica que l’element en qüestió compleix i els altres no. Per exemple: El primer prisma pot ser l’intrús perquè fa servir cubets només de dos colors mentre que els altres no.  
  • Els que exclouen un element per una característica que l’element en qüestió no compleix però que és comuna en els altres 3. Per exemple: El prisma pot ser l’intrús perquè els altres no tenen cap cara quadrada i ell sí.

Aquest segon tipus d’arguments són de més qualitat lògica però també més difícils de formular, perquè requereixen trobar característiques comunes. Tot i que podem donar per vàlids tots dos tipus d’arguments, sempre que vinguin acompanyats d’una bona justificació, és recomanable animar els infants a trobar-ne del segon tipus, sobretot aquells que mostrin més capacitat de raonament. Al vídeo en proposem un per a cada element: 

  • El primer prisma pot ser l’intrús perquè els altres no tenen cap cara quadrada i ell sí: la base i la cara de dalt.
  • El segon prisma pot ser l’intrús perquè tots estan formats per 36 cubets excepte ell, que està format per 20 cubets. 
  • El tercer prisma pot ser l’intrús perquè tots tenen una alçada d’un cubet excepte ell, que té una alçada de 2 cubets.
  • El prisma de baix pot ser l’intrús perquè tots estan formats per cubets de diferents colors excepte ell, que només té cubets verds. 

És important parar atenció a l’ús del vocabulari específic d’Espai i forma que fan els infants, i convidar aquells que encara no el tenen integrat a fer-lo servir adequadament.

Aquest tipus de dinàmiques, en les quals els infants han de buscar arguments atenent a característiques de tota mena, fomenten en Raonament i prova i les Connexions. A més, descriure característiques comunes o distintives entre els elements d’un conjunt forma part del bloc de Relacions i canvi.


III. Reflexionem i anem més enllà!

 

Esperem que els infants hagin trobat, com a mínim, un argument per excloure cadascun dels elements. I que, gràcies als exemples del vídeo anterior, aquesta vegada hagin sabut trobar algun argument dels del segon tipus. Al vídeo en proposem un per a cada element: 

  • L’1 pot ser l’intrús perquè, quan sumem les xifres que formen cada nombre, en tots els casos obtenim el resultat 9 excepte en ell, que el resultat és 1.
  • El 9 pot ser l’intrús perquè tots són del mateix color excepte ell.  
  • El 36 pot ser l’intrús perquè tots són senars excepte ell que és parell.
  • El 45 pot ser l’intrús, perquè els altres no estan formats 2 xifres consecutives i ell sí.

Per anar més enllà, pretenem que els infants creïn les seves pròpies QUELIs (que poden ser de tota mena) i les comparteixin amb els companys i companyes per provar-les. És important, però, tenir en compte que crear una bona QUELI no és tan fàcil com ajuntar 4 elements qualssevol: cal que alguns d’aquests elements comparteixin certes característiques perquè doni joc i ens permeti argumentar per excloure’n algun.

Entrades recents

Subscriu-te al butlletí

Rep totes les nostres novetats i continguts exclusivament al teu correu.