Skip to content

AcTRIvitat 5. Equivalències amb targetes

Si voleu saber què són i com proposem gestionar aquestes tasques, podeu consultar aquest enllaç.

Continguts més rellevants: Numeració i càlcul, nombres, sumes, restes, operacions additives, càlcul.

I. Plantegem i comencem a pensar!

Podeu trobar altres grups de 4 targetes per omplir les 4 caselles?

Pretenem que els infants comprenguin l’enunciat a partir de l’exemple i s’enfrontin a la tasca tenint en compte que no només hi ha una manera de col·locar les targetes d’un grup en les 4 caselles. Amb tot, de moment no pretenem que els infants siguin exhaustius: en tenim prou que trobin diversos grups de targetes i que, en la seva recerca, practiquin sumes i restes amb nombres d’una xifra.

Tot i que els infants no cal que ho sàpiguen perquè pretenem que resolguin sumes i també restes, és interessant saber, com a docents, que la tasca es pot traduir a trobar 3 xifres que, sumades, donin com a resultat una altra xifra: “a – b = c + d” és equivalent a “a = b + c + d”.

II. Comprovem i seguim pensant!

I, si afegim la targeta del nombre 0, podrem fer dos grups de targetes per omplir dues igualtats com aquestes alhora?

Pretenem que els infants, sabent que hi ha 7 grups de targetes que permeten omplir la igualtat, els trobin tots, sense entrar en l’exhaustivitat de trobar totes les variacions dins de cada grup. Serveixen els grups de 4 targetes següents:

 • 1, 2, 6 i 9 
 • 1, 3, 5 i 9
 • 2, 3, 4 i 9
 • 1, 3, 4 i 8
 • 1, 2, 5 i 8 (aquest era l’exemple del primer vídeo)
 • 1, 2, 4 i 7
 • 1, 2, 3 i 6

Tot i que, com dèiem, no pretenem explorar totes les opcions dins de cada grup, és interessant que els infants comprenguin que hi són, per això els posem un exemple amb el grup format per les targetes 1, 2, 6 i 9: 

9 – 1 = 2 + 6 9 – 2 = 1 + 6 9 – 6 = 1 + 2

9 – 1 = 6 + 2 9 – 2 = 6 + 1 9 – 6 = 2 + 1

D’altra banda, també pretenem que els infants reflexionin sobre el significat del signe “=” com a equivalència entre les expressions que hi ha a cada banda. Per tant, esperem que el desvinculin del significat “executar càlcul” que sovint tenen integrat. 

A partir d’aquí, ampliem el problema tot demanant-los que afegeixin la targeta del nombre 0 i provin de fer dos grups de targetes per omplir dues igualtats com la del primer vídeo alhora. Per facilitar-los la recerca, els donem la pista de començar amb dos grups de targetes ja definits: 2, 3, 4 i 9 d’una banda i 0, 1, 5 i 6 de l’altra.

III. Reflexionem i anem més enllà!

Pretenem que els infants hagin trobat algunes parelles de grups de targetes que permeten omplir dues igualtats com la proposada en el primer vídeo. En cap cas perseguim que trobin totes les opcions: n’hi ha prou d’haver trobat uns quants grups, com ara:

 • 0, 1, 5 i 6    2, 3, 4 i 9
 • 1, 2, 4 i 7    0, 3, 6 i 9

Tot i això, podem aprofitar la força de tot el grup per fer una posada en comú i recollir una gran quantitat de solucions diverses.

Per acabar, els proposem que reflexionin sobre algunes regularitats observables a partir de les següents preguntes: 

 • Quins nombres no poden anar mai a la casella vermella?
  • Sense el 0: 1,2,3,4 i 5.
  • Amb el 0: 1 i 2.
 • I quins no poden anar mai a la casella blava?
  • Sense el 0: 7,8 i 9.
  • Amb el 0: 9.

Pretenem que els infants hagin trobat algunes parelles de grups de targetes que permeten omplir dues igualtats com la proposada en el primer vídeo. En cap cas perseguim que trobin totes les opcions: n’hi ha prou d’haver trobat uns quants grups, com ara:

 • 0, 1, 5 i 6    2, 3, 4 i 9
 • 1, 2, 4 i 7    0, 3, 6 i 9

Tot i això, podem aprofitar la força de tot el grup per fer una posada en comú i recollir una gran quantitat de solucions diverses.

Per acabar, els proposem que reflexionin sobre algunes regularitats observables a partir de les següents preguntes: 

 • Quins nombres no poden anar mai a la casella vermella?
  • Sense el 0: 1,2,3,4 i 5.
  • Amb el 0: 1 i 2.
 • I quins no poden anar mai a la casella blava?
  • Sense el 0: 7,8 i 9.
  • Amb el 0: 9.

Entrades recents

Subscriu-te al butlletí

Rep totes les nostres novetats i continguts exclusivament al teu correu.