Skip to content

AcTRIvitat 5. El ball de màscares

Si voleu saber què són i com proposem gestionar aquestes tasques, podeu consultar aquest enllaç.

Continguts més rellevants: Numeració i càlcul, multiplicacions, taules de multiplicar, regularitats, patrons numèrics, Relacions i canvi

Nota: Aquesta acTRIvitat té una naturalesa molt semblant a la de les sessions 2 i 31 de la nostra proposta del Laboratori dels Nombres de 4t, on es practiquen sumes.


I. Plantegem i comencem a pensar!

 

Heu descobert alguna regularitat interessant?

Pretenem que els infants comprenguin les indicacions de l’enunciat, practiquin i resolguin unes quantes multiplicacions, primer d’una xifra per una xifra per omplir la graella i, després, de dues xifres per dues xifres per esbrinar alguna regularitat multiplicant els resultats en diagonal dins la màscara, arreu de la graella. Aquesta tasca, com qualsevol de pràctica productiva, provoca que els infants hagin de fer diverses operacions en un context d’investigació que pretén motivar-los més que no pas una llista d’operacions sense context. A més, la naturalesa de la tasca fa que s’adapti a l’infant que s’hi enfronta: un l’infant que mostra dificultats per multiplicar i detectar patrons haurà de fer més multiplicacions (i, per tant, practicar més perquè ho necessita) que no pas un infant que de seguida les resol i en descobreix la regularitat.


II. Comprovem i seguim pensant!

 

Continuarà havent-hi una regularitat?

Pretenem que els infants hagin practicat i descobert que, en tots els casos, la multiplicació dels nombres de les caselles vermelles donava el mateix que la dels nombres de les caselles verdes. També esperem que reflexionin sobre la justificació d’aquesta regularitat, que consisteix a descobrir que, en realitat, estem multiplicant els mateixos 4 nombres inicials:

Evidentment, no pretenem que els infants arribin a una demostració algèbrica com aquesta: n’hi ha prou que observin que, posem on posem la màscara, sempre multipliquem els mateixos 4 nombres, tant a les caselles vermelles com a les verdes. També pot ser interessant reflexionar amb els infants que podríem afer més gran la taula tot afegint files i columnes i continuaria passant el mateix.

A partir d’aquí, pretenem que els infants incorporin aquest sentit de la regularitat quan s’enfrontin a la tasca de la màscara 3 x 3. Com indiquem al vídeo, trobem raonable que els infants s’enfrontin a les primeres multiplicacions de tres nombres de dues xifres a mà i que, per comprovar-ho i per resoldre les altres, utilitzin la calculadora.


III. Reflexionem i anem més enllà!

 

Pretenem que els infants, que ja coneixien la regularitat observada amb la màscara 2 x 2, hagin trobat una regularitat anàloga en la màscara 3 x 3. 

Més enllà, proposem als infants que continuïn investigant regularitats però fent servir la suma dels nombres de la màscara, en lloc de la multiplicació. En aquest cas, les sumes verda i groga són iguals però la blava resulta 3 unitats menys. Per exemple:

 1  2  3

 2  4  6

 3  6  9 

blaves: 3 + 4 + 3 = 10

verdes: 2 + 2 + 9 = 13

grogues: 1 + 6 + 6 = 13

21 28 35

24 32 40

27 36 45

blaves: 27 + 32 + 35 = 94 

verdes: 24 + 28 + 45 = 97

grogues: 21 + 36 + 40 = 97

Entrades recents

Subscriu-te al butlletí

Rep totes les nostres novetats i continguts exclusivament al teu correu.