Skip to content

AcTRIvitat 4. Una estadística salvatge

Si voleu saber què són i com proposem gestionar aquestes tasques, podeu consultar aquest enllaç.

Continguts més rellevants: Estadística, representació gràfica, gràfics de barres, diagrames de barres, comptatge, dades.

I. Plantegem i comencem a pensar!

Quins mamífers hi ha? I quants de cada tipus?

Pretenem que els infants s’adonin de la dificultat que suposa comptar els animals per respondre les preguntes plantejades i que, d’aquí, en neixi la necessitat de representar aquest comptatge d’alguna manera que permeti veure amb un cop d’ull de quin tipus de mamífers n’hi ha més i de quin tipus n’hi ha menys. A més, quan demanem als infants que cerquin específicament els mamífers fomentem les connexions amb altres àrees de coneixement.

II. Comprovem i seguim pensant!

Construïm un diagrama de barres!

Pretenem que els infants comprovin les quantitats de cada tipus de mamífer:

4 micos
8 elefants
3 ratapinyades
6 óssos formiguers
3 panteres
4 guepards
1 tigre

També pretenem que comprenguin la utilitat que té representar-ho tot plegat en forma de diagrama de barres, sobretot de cara a respondre amb un cop d’ull les preguntes que es plantejaven al primer vídeo. A partir de l’exemple proposat amb cubets, podem acotar les seves produccions i demanar-los específicament que ho dibuixin tot, o deixar que ho representin lliurement amb material de construcció o similar, i observar el grau de competència que mostren en representació.

III. Reflexionem i anem més enllà!

Pretenem que els infants interpretin la informació que mostra el diagrama de barres i, a partir d’aquest, responguin les preguntes plantejades:

 • Quina espècie de mamífer vam veure més vegades?
  • Correspon a la barra més alta: l’elefant, 8 vegades.
 • I quina menys vegades?
  • Correspon a la barra més baixa: el tigre, només 1 vegada.
 • De quines espècies en vam veure la mateixa quantitat?
  • Corresponen a les barres que són iguals: micos i guepards, 4 vegades; i ratapinyades i panteres, 3 vegades.

Per últim, demanem als infants que estenguin el gràfic per incloure la resta d’animals (els que no són mamífers) i es tornin a plantejar preguntes: 

 • Quantes columnes més necessitem?
  • 4 columnes més: granotes (4), serps (4), cocodrils i lloros. 
 • I com canviaran, les respostes a les preguntes que hem fet?
  • L’espècie més freqüent continua sent l’elefant, però en la menys freqüent ara empaten el tigre i el lloro. Les granotes i les serps s’afegeixen als micos i els guepards en l’empat a 4, i els cocodrils s’afegeixen a les ratapinyades i les panteres en l’empat a 3.

Entrades recents

Subscriu-te al butlletí

Rep totes les nostres novetats i continguts exclusivament al teu correu.