Skip to content

AcTRIvitat 4. L’estadística de moda

Si voleu saber què són i com proposem gestionar aquestes tasques, podeu consultar aquest enllaç.

Continguts més rellevants: Estadística, recollida de dades, representació gràfica, gràfics de barres, diagrames de barres, dades, moda


I. Plantegem i comencem a pensar!

De quin color tenen els ulls les persones del vostre entorn? I quants llits hi ha als habitatges del vostre entorn?

Pretenem que els infants coneguin les fases d’un estudi estadístic simple: formular-se preguntes, recollir les dades necessàries, representar-les i interpretar-les per respondre les preguntes. En aquest primer vídeo, ens centrem a recollir les dades necessàries per respondre les 2 preguntes formulades: 

  • De quin color tenen els ulls les persones del vostre entorn? 
  • I quants llits hi ha als habitatges del vostre entorn?

Tant el color d’ulls com el nombre de llits poden portar a debat en alguns casos subjectius. Per exemple, en el cas d’ulls marrons verdosos o blaus grisosos, o el cas dels llits de matrimoni (compten doble?) o el cas dels sofàs que es transformen en llit. No perseguim una objectivitat que asseguri la rigorositat de l’estudi: el més important és que els infants siguin clars en les seves argumentacions sobre per què han comptat d’una manera o d’una altra.  

D’altra banda, podem fixar-nos en com els infants anoten aquestes dades: al següent vídeo mostrarem les taules com una bona manera de ser endreçats en la recollida de dades.


II. Comprovem i seguim pensant!

Representem les dades en diagrames de barres!

Pretenem que els infants descobreixin els avantatges que té recollir les dades de manera endreçada en forma de taula. A partir d’aquí, esperem que observin i comprenguin la diferència entre dades qualitatives i quantitatives. En aquest cas, el color dels ulls és una qualitat, per tant, les dades que hi fan referència són qualitatives; en canvi, el nombre de llits és una quantitat, per tant, les dades del nombre de llits són quantitatives.

D’altra banda, pretenem que els infants interioritzin que, per interpretar les dades i poder així respondre les preguntes inicials, una bona manera de fer-ho és representar-les en un gràfic de barres. A partir de l’exemple, esperem que els infants siguin capaços de representar en forma de diagrama de barres els seus resultats.


III. Reflexionem i anem més enllà!

 

Pretenem que els infants comprovin que, amb les dades representades gràficament, les respostes a les preguntes inicials són molt fàcils de trobar. En el cas dels exemples donats, el color d’ulls més comú és el marró i el nombre de llits més comú és 2. També esperem que els infants interioritzin que a la dada més freqüent li diem “moda” i que la trobin en els seus gràfics.

Per últim, els plantegem una pregunta interpretativa per anar més enllà: si creuen que a qualsevol país del món sortirien les mateixes modes. N’esperem respostes raonades i argumentades a partir de les connexions que puguin fer els infants amb la realitat.

Entrades recents

Subscriu-te al butlletí

Rep totes les nostres novetats i continguts exclusivament al teu correu.