Skip to content

AcTRIvitat 3. El pati d’en Pau

Si voleu saber què són i com proposem gestionar aquestes tasques, podeu consultar aquest enllaç.

Continguts més rellevants: Numeració i càlcul, nombres, sumes, Relacions i canvi.

I. Plantegem i comencem a pensar!

Quins animals poden sumar 14 potes?

Pretenem que els infants facin connexions amb la vida quotidiana i comprenguin que trobar maneres de sumar 14 potes amb gossos i ocells és el mateix que trobar maneres de sumar 14 amb quatres i dosos. D’altra banda, podem fixar-nos en si l’infant es conforma a trobar una manera, en cerca més d’una o si, fins i tot, té la iniciativa de cercar-les totes de manera sistemàtica.

II. Comprovem i seguim pensant!

En quina opció hi ha més quantitat d’ulls? I menys?

Pretenem que els infants comprenguin que la solució no és única i, si no ho han fet ja, que trobin totes les possibilitats de sumar 14 potes amb gossos i ocells. Després, volem que les comprovin:

 • 3 gossos i 1 ocell: 4 + 4 + 4 + 2 = 14
 • 2 gossos i 3 ocells: 4 + 4 + 2 + 2 + 2 = 14
 • 1 gos i 5 ocells: 4 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 14
 • 7 ocells: 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 14

A més, esperem que desenvolupin maneres més eficients de representar les solucions que no sigui dibuixar els animals en cada cas.

Si ho considerem interessant, podem plantejar a alguns infants noves preguntes com ara: 

 • Quins animals hi ha al pati si en Pau ha comptat 15 potes?
  • En aquest cas, els infants poden argumentar que no hi ha solució (o que en Pau s’ha descomptat), perquè partíem de la premissa que els gossos tenen 4 potes i els ocells 2. O bé poden argumentar que, si hi ha 15 potes, a algun dels ocells o dels gossos li falta una pota.

III. Reflexionem i anem més enllà!

Pretenem que els infants desenvolupin el comptatge de 2 en 2 i facin una nova connexió per afrontar la qüestió sobre en quina de les solucions trobades hi ha més quantitat d’ulls i en quina n’hi ha menys. D’altra banda, esperem que s’adonin que, com que tant gossos com ocells tenen la mateixa quantitat d’ulls, per saber en quina solució hi ha més o menys ulls, n’hi ha prou de comptar animals:

 • 3 gossos i 1 ocell → 4 animals (8 ulls) → opció amb menys ulls
 • 2 gossos i 3 ocells → 5 animals (10 ulls)
 • 1 gos i 5 ocells → 6 animals (12 ulls)
 • 7 ocells → 7 animals (14 ulls) → opció amb més ulls

Per últim, els plantegem una darrera qüestió:

 • Quins animals hi ha al pati si en Pau ha comptat 16 potes i 10 ulls?
  • La resposta és única: 3 gossos i 2 ocells: 4 + 4 + 4 + 2 + 2 = 16 potes i 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10 ulls.

Entrades recents

Subscriu-te al butlletí

Rep totes les nostres novetats i continguts exclusivament al teu correu.