Skip to content

AcTRIvitat 2. Una pila de fusta

Si voleu saber què són i com proposem gestionar aquestes tasques, podeu consultar aquest enllaç.

Continguts més rellevants: Relacions i canvi, espai i forma, ordenacions, visió espacial.

I. Plantegem i comencem a pensar!

En quin ordre les hem de treure?

Pretenem que els infants desenvolupin la visió espacial necessària per imaginar-se les fustes apilades i esbrinar l’ordre correcte per enretirar-les. Alhora, també esperem que s’adonin que el problema no té una única solució, perquè hi ha fustes que no es toquen i són independents. D’altra banda, pot ser interessant fixar-nos en com els infants enregistren les seves solucions, si ho fan amb dibuixos, si utilitzen un codi cromàtic, numèric, etc.

II. Comprovem i seguim pensant!

En quin ordre han estat col·locades?

Pretenem que els infants comprovin la seva solució i reflexionin sobre les altres 2 solucions:

  • Solució A: pentàgon blau, triangle taronja, rombe negre, cercle vermell, quadrat rosa.
  • Solució B: pentàgon blau, triangle taronja, cercle vermell, rombe negre, quadrat rosa.
  • Solució C: pentàgon blau, rombe negre, triangle taronja, cercle vermell, quadrat rosa.

Després, pretenem que raonin i s’enfrontin a la nova qüestió plantejada (en quin ordre han estat col·locades) tot aprofitant els aprenentatges de l’anterior. En aquest cas, com expliquem al vídeo 3, només hi ha una solució. Podem aprofitar que els infants encara no ho saben per demanar-los que s’assegurin que les han trobat totes i, així, desenvolupar el seu pensament sistemàtic.

III. Reflexionem i anem més enllà!

Pretenem que els infants comprovin la solució i s’adonin que la tasca es podia resoldre pensant l’ordre per enretirar-les, com en l’anterior, sempre que després ho invertim, perquè es demanava per l’ordre en què “han estat col·locades”.

En qualsevol cas, la solució és la següent:

  • Semicercle groc, quadrat rosa, rectangle lila, rombe negre, cercle vermell, triangle taronja, pentàgon blau.

Entrades recents

Subscriu-te al butlletí

Rep totes les nostres novetats i continguts exclusivament al teu correu.