AcTRIvitat 1. Nombres romans

Si voleu saber què són i com proposem gestionar aquestes tasques, podeu consultar aquest enllaç.

Continguts més rellevants: Numeració i càlcul, nombres, nombres romans, sistemes de numeració


I. Plantegem i comencem a pensar!

Quins nombres podem construir amb 4 escuradents? I amb 5?

Pretenem que els infants s’enfrontin a la tasca amb la voluntat de trobar totes les solucions. Per aconseguir-ho, els infants hauran de seguir alguna estratègia ordenada que els permeti assegurar l’exhaustivitat.


II. Comprovem i seguim pensant!

Quin nombre necessita més escuradents?

Pretenem que els infants comprovin les solucions amb 4 escuradents i, després, que apliquin els aprenentatges per repensar la tasca amb 5 escuradents. 

Amb 4 escuradents, entre l’I (1) i el M (1 000), a més del VII (7) i el LII (52) que apareixen al vídeo, es poden escriure els següents nombres: XII (12), XV (15), XX (20), XL (40), LV (55), LX (60) i M (1 000).

I amb 5 escuradents, es poden escriure els següents nombres: VIII (8), XIII (13), XIV (14), XVI (16), XIX (19), XXI (21), XLI (41), LIII (53), LIV (54), LVI (56), LIX (59) i LXI (61).


III. Reflexionem i anem més enllà!

Pretenem que els infants reflexionin sobre quin raonament o quina estratègia han fet servir per trobar que el LXXXVIII (88) és el nombre entre l’I (1) i el M (1 000) que necessita una quantitat més gran d’escuradents, concretament 13.

I quants escuradents necessitaríem per escriure tots els nombres des de l’I (1) fins al X (10)? Necessitaríem 28 escuradents.

Podem plantejar més preguntes a partir d’aquesta font: https://oeis.org/A002963